NİCK TAŞI

Yüksek kaliteli korindondan(elmastan sonraki en sert madde) , neredeyse hiç kalınlık toleransı yoktur.